Logg inn

Logg inn med ditt passord for å redigere hjemmesiden!

Skriv inn epostadressen din (må være den som er registrert på Mekke), og trykk på "Send meg passord" for å bli tilsendt nytt passord på epost.

Hopp til innhold

KAF

Kultiveringsanleggenes
Forening kaf.no

Kultiveringsmøtet 2021

1. mars 2021Uke 40 (5. – 7.oktober 2021) i Trondheim på Scandic Lerkendal.

PROGRAM:

Tirsdag 17.mars

1130 - 1230 Lunsj

1230 - 1830 Fiskevelferdskurs, KAF v/Grunde Heggland, Åkerblå AS.

Programmet følger vedlagt.

1830 – 1845 Fremmøte/Registrering

1845  1900 Åpning v/Arnt Hovland Munthe, styreleder i KAF               
1900 – 1925 Geir Jakobsen, Mattilsynet: «Kort repetisjon fra forrige presentasjon i 2018 og mer om siste utvikling på de respektive områdene. Krav fra ESA, lakselus, beredskapsplan ved dødelighet i elv, ny handlingsplan for Gyro m.m.».

1925 – 1935 Pause

1935 – 2000 Geir Jakobsen, Mattilsynet: «Hvorfor er IHN (infeksiøs hematopoetisk

nekrose) så aktuell for oss? Spredning i Europa – senest til Finland. Kan

spre seg både i oppdrett og ville populasjoner. Pukkel-laksen og mulige smittefarer».

2000 – Felles middag.

Onsdag 18.mars

0800 - 0900 Frokost

0900 - 0935 Frode Fossøy, NINA: «Miljø-DNA – et nytt verktøy for overvåking og forvaltning av vann og vassdrag»

0935 - 1015 Siri K. Gåsnes og Åse Helen Garseth, Veterinærinstituttet: «Nytt fra Veterinærinstituttet – om pukkel-laks immundiversitet, stamfiskhelse og sykdom i elv»

1015 - 1030 Pause med forfriskninger.

1030 - 1050 Kristin Bøe, Veterinærinstituttet: «Flergangsgyternes hemmelige liv: innblikk fra Atlantisk laks i Canada».

1050 - 1115 Vegard P. Sollien, Veterinærinstituttet: «Kultivering, genbank og genetisk integritet»

1115 – 1150 Eva B. Thorstad, NINA: «Siste nytt om laksen i havet og variasjon i sjøoverlevelse»

1150 – 1200 Kort pause

1200 – 1230 Morten Lund, Patogen: «Presentasjon av Patogens virksomhet i fiskehelsens tjeneste».

1230 – 1300 Anders Gjørwad Hagen, NIVA: «Utviklingen av klormetoden, status og videre planer».

1300 – 1400 Lunsj

1400 – 1430 Kjetil Hindar, NINA: «Risikovurdering av pukkel-laks med hensyn til biologisk mangfold, vill laksefisk og akvakultur: rapport fra VKM».

1430 – 1515 Morten Kraabøl, Multiconsult: «Kultiveringsanlegg som alternativ til klassisk miljødesign i laksevassdrag – foreløpige tanker fra to vassdrag i Sogn»

1515 – 1530 Pause med kaffe, frukt og forfriskninger

1530 – 1600 Morten Kraabøl, Multiconsult: «Nye nedvandringsveier for fisk forbi Klosterfoss kraftverk».

1600 – 1630 Torfinn Evensen/Håkon Berg Sundet, Norske Lakseelver: «Vår strategi for å bevare og forsterke de norske lakse- og sjøørretbestandene». 

1630 – 1700 Geir Ove Henden, Stiftelsen Voss Klekkeri: «Illustrert kåseri om kultiveringsarbeid med laks i Strandaelva oppom Vosso».

1700 – 1800 Årsmøte i KAF. (I dette tidsrommet vil Åse Helen Garseth ha møte med tilsynsveterinærene og andre interesserte).

1900 – Middag

Torsdag 19.mars

0800 - 0900 Frokost

0900 – 0945 Thrond Oddvar Haugen, NMBU, Ås: «Laks på førstereis – spiller det noen rolle om smolten er kultivert eller vill?»

0945 – 1005 Anders Bjørkli, Skretting: «Spiser du bedre så lever du bedre! Myte eller realitet?»

1005 – 1020 Pause med kaffe, frukt og forfriskninger

1020 – 1050 Geir Moen, Fylkesmannen i Møre og Romsdal: «Oppdatert kultiveringsplan for vassdrag i Møre og Romsdal etter nye nasjonale retningslinjer. Praksis basert på bestandstilstand for anadrome laksefisk».

1050 –1120 Heidi Hansen, Miljødirektoratet: «Hvor står vi og hvor går vi?

Plan for evaluering av kultiveringsinnsatsen som grunnlag for nye retningslinjer».

1120 - 1130 Oppsummering. Neste års Kultiveringsmøte?

1130 –1230 Lunsj og avreise


Fiskevelferdskurs, KAF

Dato: 17. mars - 2020

a) Regelverk Etikk Fisk og dyrevelferd

1230-1330 Hva er fiskevelferd? Regelverk

1330-1345 Pause

b) Teori om fisken, dens biologiske særegenheter, fysiologi og naturlige behov

1345-1445 Naturlige behov og atferd. Stress, smerte og O2

1445-1500 Pause

1500-1530 Velferdsindikatorer, FishWell

1530-1600 Smoltifisering, smoltkvalitet

1600-1615 Pause

c) Praktisk rettet del

1615-1645 Sedering, bedøving og avlivning av fisk. Bedømming av bevissthetsnivå.

1645-1715 Kahoot

1715-1730 Pause

1730-1820 Håndtering, transport. Utvalgte sykdommer ferskvann.

1820-1830 Avslutning, kursbevis

Kursansvarlige:

Grunde Heggland, tlf. 479 20 292, e-post: grunde@akerbla.no Del denne siden med andre!

Share on FacebookShare on Twitter

Logg inn